Privacybeleid

Algemene voorwaarden en Privacyverklaring

Inhoud;  Algemene voorwaarden en Privacyverklaring

1. Uw informatie en definities

2. Uw Account

3. Uw e-mailadres

4. Gebruik door derden

5. Uw betalingsgegevens

6. Automatisch gegenereerde informatie

7. Uw rechten als gebruiker van deze website

8. Grondslag gegevensverwerking

9. Categorieën persoonsgegevens

10. Veiligheid

1. Uw informatie en definities
Aanmelding: De handeling waarbij een Bezoeker actief en bewust een Account aanmaakt.
Account: Een registratie op de Website, waardoor Bezoeker in staat gesteld wordt om affiliate te worden.
AVG: De Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening.
Bezoeker: Een persoon die zich aanmeldt op de Website.
Member-database: De database, waarin de gegevens van alle members opgeslagen worden. Een member heeft een persoonlijk account en logt in met een unieke combinatie van accountnaam en wachtwoord.
Persoonsgegeven: Gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in de AVG;
Privacy Verklaring: Deze mededeling aan de Bezoeker inzake de verwerking van de hem betreffende Persoonsgegevens, onder meer inhoudende welke Persoonsgegevens van hem worden verwerkt, voor welk doeleinde deze informatie verwerkt wordt, wat er mee gebeurt en met wie deze wordt gedeeld.
Miss70: De verantwoordelijke voor de website www.ero-miss70.nl  is Ero-media., gevestigd te Nijkerk en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64699714.
Website: De Website van Miss70
De Website slaat alle informatie die u verstrekt via de Website op en verwerkt deze. Deze informatie omvat uw account. Hieronder zal de grondslag en wijze waarop verder uitgewerkt worden.

2. Uw Account
Als u de Member-database wilt gebruiken, zult u zich moeten aanmelden. Wanneer u een account aanmaakt, wordt u gevraagd om bepaalde informatie over uzelf in te voeren.

U wordt gevraagd om een geldig e-mailadres en wachtwoord op te geven. In uw account kunt u informatie aan uw account toevoegen, zoals uw account-, contact- en betalingsgegevens. De Website vraagt u om deze informatie om haar service het best op u af te stemmen.
Voor zover u dergelijke persoonsgegevens aan de Website verstrekt, machtigt u ons uitdrukkelijk om deze specifieke persoonsgegevens te verwerken.
De informatie die u deelt, kan worden ontvangen door de volgende categorieën ontvangers:
De controller van de gegevens: Ero-media. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd in het handelsregister onder dossiernummer 64699714 en met haar hoofdvestiging, Roetgensgoed 46, 3863 BN Nijkerk, sale@miss70.nl.
De ontwikkelaars en beheerders van dit platform
Financiële afdeling
Service afdeling

3. Uw e-mailadres
Uw e-mailadres wordt gebruikt om uw account te bevestigen en deze te activeren, alsmede om contact met u op te nemen.
We kunnen tevens uw e-mailadres gebruiken om u verschillende meldingen, relevante suggesties en / of promotionele e-mails over de Website te sturen. De optie om zich uit te schrijven wordt hierbij aangeboden.

4. Gebruik door derden
Als u persoonsgegevens verstrekt aan deze Website, zullen deze persoonlijke gegevens niet worden gedeeld met derden, behalve en voor zover dit duidelijk blijkt uit deze Privacy Verklaring.
We kunnen uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u dit uitdrukkelijk hiervoor toestemming heeft gegeven, alsmede indien dit is vereist voor wat betreft het gebruik van de Website en omvat ook gegevens die door de website (automatisch) verzameld zijn, zoals uw IP- of MAC-adres, het type browser en de software en hardware die u gebruikt. We verwijzen naar het onderdeel ‘Automatisch gegenereerde informatie’.
Deze gegevens worden gedeeld met Google Analytics en 24metrics, twee externe dienstverleners die zorgen dat ons product naar behoren functioneert.
Tot slot kunnen wij uw persoonlijke gegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wetten en / of voorschriften verplicht is, wij verplicht zijn dit te doen als gevolg van een rechtszaak en / of indien wij van oordeel zijn dat dit noodzakelijk om onze rechten te beschermen.

5. Uw betalingsgegevens
Als u volledig gebruik wilt maken van de Member-database, hebben we uw betalingsgegevens nodig. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de betaling uit te voeren.

6. Automatisch gegenereerde informatie
Om de Website optimaal te laten werken (bijvoorbeeld om pagina's correct weer te geven en om de Website te beveiligen), verzamelen wij bepaalde informatie Deze gegevens worden automatisch gegenereerd tijdens uw gebruik van de Website. Deze informatie bestaat uit:

 • het type apparaat dat u gebruikt;
  het IP-adres van uw apparaat;
  het besturingssysteem dat u gebruikt;
  de browser software die u gebruikt
  de pagina's die u bezoekt
  De internet service provider die u gebruikt

7. Uw rechten als gebruiker van deze website
U hebt het recht om de toestemming op elk moment in te trekken, indien van toepassing. U kunt uw Account laten sluiten, door ons dit via sales@miss70.info te verzoeken. Eenmaal gesloten, wissen we uw gegevens binnen 12 maanden. In het geval dat u wenst dat uw gegevens onmiddellijk worden gewist, zullen wij uw verzoek behandelen. U heeft verder het recht om inzage van en rectificatie van de gegevens of beperking van een bepaalde verwerking, alsmede het recht tegen een bepaalde verwerking bezwaar te maken. Tenslotte heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens over te dragen naar een ander platform.
Inzage, rectificatie en het overdragen van uw Account kan in principe door uw eigen Account te benaderen, maar mocht die niet mogelijk zijn dan kunt u contact opnemen met de helpdesk.
Op de Website kunt u vragen stellen of mededelingen doen met betrekking tot het gebruik van de Website. Een medewerker neemt vervolgens contact met u op om uw vraag te beantwoorden en / of uw bericht te verwerken. Daartoe vragen wij u om de volgende informatie te verstrekken:

 • e-mailadres
  onderwerp van uw bericht
  een beschrijving van uw vraag / bericht
  bijlagen (optioneel)
  Als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw verzoek behandelen, kunt u hierover een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en) indienen.

8. Grondslag gegevensverwerking
Door persoonsgegevens in te vullen op onze website, maakt u ze openbaar en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, en geeft u uitdrukkelijke toestemming aan Miss70.nl om deze persoonsgegevens verwerken.
Deze persoonsgegevens zijn of vrijwillig aangeboden door u om de werking van de Website te optimaliseren, of noodzakelijk voor ons om u, in overeenstemming met onze algemene voorwaarden, u onze diensten aan te bieden.
Hieronder wordt de categorieën persoonsgegevens, de doeleinden en de grondslagen nader uiteengezet.

9. Categorieën persoonsgegevens
Er zijn drie categorieën persoonsgegevens, welke ieder hun eigen grondslag en doeleinden voor verwerking hebben, namelijk noodzakelijke persoonsgegevens, vrijwillige persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens:
Noodzakelijke persoonsgegevens:
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor Ero-media om haar diensten aan te kunnen bieden. De grondslag voor Ero-media om deze te verwerken is zowel de Algemene Voorwaarden als Gerechtvaardigd belang.
Het betreft de volgende gegevens:

 • Gebruikersnaam
  Wachtwoord
  Account type
  Bedrijfsnaam
  KvK nummer
  BTW nummer
  Naam Contact
  Geboortedatum Contact
  Adres Contact
  E-mailadres
  Telefoonnummer
  Betaling gegevensdeze informatie over u gebruiken voor de volgende doeleinden:
 • Uw gebruik van de Website mogelijk te maken, zoals het aanmaken van een Account, communiceren met Ero-media en het sturen van berichten
  Betalingen verwerken
  Verzenden van berichten
  U informatie te sturen over de eigen diensten van onze websites en om te reageren op uw vragen, feedback en meldingen
  Vrijwillige persoonsgegevens
  Deze gegevens zijn niet strikt noodzakelijk voor Ero-media om haar diensten aan te kunnen bieden, maar de mogelijkheid om deze informatie aan te delen is met het oog op de kwaliteit van de dienstverlening. De grondslag voor Ero-media om deze te verwerken is zowel de Algemene Voorwaarden als Gerechtvaardigd belangen.etreft de volgende gegevens:
 • Skype
  Websites informatie over u gebruiken voor de volgende doeleinden:
 • Om u te benaderen voor lopende zaken, acties of andere kwestiesn de volgende maatregelen genomen om
 • U een opt-out aanbieden, mocht u uw gegevens niet meer willen delen
  Uw gegevens beschermen achter encryptie
  Uw wachtwoord wordt onleesbaar opgeslagen

Om ongeoorloofde toegang te voorkomen, hebben we passende beveiligingsmaatregelen getroffen teneinde de informatie die u heeft verstrekt te beschermen en te beveiligen. Tevens is er een verantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, welke via sales@miss70.info benaderd kan worden.
Cookie Statement
In dit Cookie Statement van deze website wordt uiteen gezet op welke wijze via de website van Miss70.info en de bij haar aangesloten partners cookies worden geplaatst op en informatie wordt uitgelezen van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon (hierna: “Randapparatuur”). In deze Cookie Statement wordt tevens aangegeven voor welke doeleinden deze verzamelde informatie wordt gebruikt. We raden u dan ook aan dit Cookie Statement aandachtig door te nemen.
Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de Randapparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen uw Randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.
Cookies van Miss70.info
Miss70.nl maakt gebruik van cookies die zij zelf plaats uitleest. Bij het plaatsen en uitlezen van deze zogenaamde first party cookies zijn geen derde partijen betrokken. Miss70.nl plaatst in de eerste plaats zelf functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de door u verzochte dienst te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u, nadat u het gebruik van cookies heeft geaccepteerd, niet langer het scherm ziet waarin wordt aangegeven dat de website van cookies gebruik maakt. Deze functionele cookies vallen niet onder de cookiewetgeving en Miss70.nl is daarom niet verplicht u hierover te informeren. Zij doet dit echter wel omdat zij transparant wil zijn over het gebruik van alle cookies. Naast functionele cookies plaatst Miss70.nl cookies om uw zoekresultaten tijdens een sessie te onthouden. Deze sessie cookies vergemakkelijken uw gebruik van de website. De cookies worden weer gewist zodra u uw browsersessie beëindigt.
Cookies van derde partijen
Voor het verzamelen van web statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Miss70.info gebruik van Google Analytics, Piwik en de sessie van Miss70.nl. Hierbij wordt een permanente cookie op uw Randapparatuur geplaatst, aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Miss70.nl verstrekt. Miss70.nl verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website of haar dienstverlening doorvoeren. Deze derde partijen kunnen deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie niet gebruiken voor andere Google diensten.
Verwijderen cookies
De toestemming die u heeft gegeven aan Miss70.nl voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kunt u te allen tijde intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen
cookies accepteert en/of door in uw browser alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. Hier kunt u lezen op welke wijze u binnen de verschillende internet browsers de verschillende type cookies kunt verwijderen.
U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.
Privacy Verklaring
De mogelijkheid bestaat dat de door middel van een cookie verzamelde of anderszins uitgelezen informatie, persoonsgegevens bevat. Indien dit het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het Privacy Verklaring van Miss70.nl van toepassing dat hier kan worden geraadpleegd.
Wijzigingen
Dit Cookie Statement kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement zullen via de website bekend worden gemaakt.
Vragen
Mocht u nog vragen hebben over dit Cookie Statement dan kunt u een e-mail sturen via het contactformulier.

 

Nooit meer iets missen!
*Meld nu aan en Je ontvangt de beste deals bij ero-miss70
omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein